ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

“ใบขับขี่บิ๊กไบค์” ใช้เกณฑ์อายุ24 ปีขึ้นไป อบรม 12 ชั่วโมง สอบปฏิบัติ 11 ท่า

กรมการขนส่งทางบกจ่อปรับเกณฑ์อายุผู้ขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป และจะต้องเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบท่าขับขี่จำนวน 11 ท่า

จากเดิมที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การอบรมและทดสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ หรือรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 400 ซี.ซี. ไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณา แต่ปรากฏว่า

สล็อต

เกือบทุกหน่วยงานได้มีการท้วงติงเกี่ยวกับเกณฑ์อายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์นั้นไม่เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่ามีอายุน้อยเกินไป ควรมีการเพิ่มอายุให้มากกว่านี้ สล็อต เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทักษะในการขับขี่และการตัดสินใจมากกว่าจักรยานยนต์ปกติ
ทั้งนี้ เกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ใหม่จะแบ่งผู้ขับขี่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีใบขับขี่จักรยานยนต์อยู่ก่อนแล้ว และครอบครองบิ๊กไบค์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถยื่นขอรับใบขับขี่ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องทดสอบการขับขี่หรืออบรมภาคปฏิบัติ โดยเจ้าของใบขับขี่จะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อผู้ครองครองรถบิ๊กไบค์
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติอยู่ก่อนแล้ว โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ก่อน
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม จึงจะสามารถยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ โดยจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ และทดสอบขับขี่ด้วย

สำหรับเกณฑ์การอบรม สล็อตjoker สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องผ่านการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 12 ชั่วโมง โดบแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หมวดการอบรม ได้แก่ ผู้ขับขี่, ยานพาหนะ, สภาพแวดล้อมในการขับขี่, การคาดการณ์อุบัติเหตุขณะขับขี่บนท้องถนน และการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อีกหนึ่งส่วนเป็นการอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง พร้อมทั้งทำการทดสอบท่าขับขี่จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่า ประกอบด้วย

การเบรกตามระยะที่กำหนด
การเบรกกะทันหัน
การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
การเข้าโค้งรูปแบบต่างๆ
การทรงตัวบนลูกระนาดและพื้นที่ขรุขระ
การทรงตัวบนกระดานแคบ เว็บสล็อตแตกง่าย
การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูปตัว S
การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูปตัว Z
การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูปเลข 8
การหยุดและการขึ้นทางลาดชัน
การเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้ง
ทั้งนี้ ใบขับขี่บิ๊กไบค์จะมีลักษณะแตกต่างไปจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติ โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบค์แสดงในใบขับขี่ด้วย