ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เตาเผาไม่ทัน! ประกาศไม่รับนอกพื้นหน่ อบจ.นนท์เร่งแก้ปัญหาขยะชิดเชื้อตกค้างอื้อ

[ad_1]

นายก อบจ.นนทบุรี ประกาศงดรับขยะชิดเชื้อนอกพื้นหน่แล้ว เร่งแก้ปัญหาเผาไม่ทันเหลือตกค้างกว่า 5 พันตัน

สล็อตjoker

สล็อตjoker วันหน่ 2 ส.ค.2564 จากกรณีสถานการณ์ขยะชิดเชื้อในพื้นหน่ จ.นนทบุรี ล้นทำให้เตาเผาขยะทำงานไม่ทันจนมีขยะตกค้างหน่ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยชิดเชื้อภาคกลาง อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี กว่า 500 ตัน แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณผู้ชิดเชื้อหน่สูงต่อเนื่องล่าสุดเรื่องนี้ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า อบจ.นนทบุรี จำคือต้องจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังในพื้นหน่จ.นนทบุรี ยกเว้นเทศบาลนครนนทบุรี แล้วก็เทศบาลนครปากเกร็ด หน่จัดเก็บขยะชิดเชื้อเองแล้วก็นำส่งหน่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อบจ.นนทบุรี เองซึ่งแต่ละวันหน่ปริมาณรวมกันกว่า 30 ตันต่อวัน รวมทั้งยังยังต้องรับขยะชิดเชื้อจากจังหวัดต่างๆในภาคกลาง ส่งมาเผาทำลายหน่เตาเผาแห่งนี้ตามระเบียบข้อบังคับหน่กรมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม คือผู้ออกทุนสร้างเตาเผาขยะแห่งนี้ไว้

“ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณขยะชิดเชื้อเพิ่มขึ้นคือประมาณ 30 ตันต่อวัน แต่เตาเผาขยะหน่มีอยู่ 2 เตานั้น สามารถเผาได้เพียงประมาณ 16 ตันต่อวันทำให้เกิดปัญหาขยะเหลือตกค้างอยู่หน่ศูนย์กำจัดขยะในโรงเก็บขยะแล้วก็ลานสะสมปริมาณมาก ถ้าคือในสถานการณ์ปกติแล้วเตาเผาขยะชิดเชื้อ 2 เตาของอบจ.เพียงพอเพียงคอยงรับ ไม่เคยเกิดปัญหาขยะตกค้างแบบนี้มาก่อน สถานการณ์ช่วงนี้ก็เลยต้องหาทางระบายขยะออกเนื่องจากว่าอาจทำให้สถานหน่เก็บไม่เพียงพอเพียง ขณะนี้วางไว้ 2 แนวทางหน่มีการพูดคุยกับกรมอนามัย คือ

นวทางหน่ 1 ให้คัดแยกขยะชิดเชื้อเฉพาะจากศูนย์พักคอยหน่คืออาหารหรือของกินต่าง ๆ ออก แล้วนำไปดำเนินการฝั่งกลบแบบขยะอุตสาหกรรม ซึ่งแตกแตกต่างจากขยะทั่วไป โดยจะนำเรื่องเข้าหน่ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง ให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้คนไข้ช่วยกัน ส่วนการฝังกลบนั้นจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนทำการฝั่งกลบ เนื่องจากว่าขยะพวกนี้ถ้าเกิดนำไปเผาโดยตรงเมื่อเข้าไปในเตาเผาจะทำให้อุณหภูมิความร้อนลดลง

แนวทางหน่ 2 อบจ.ได้ทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหรรม ขอใช้เตาเผาขยะเผาตรงหน่ อ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความร้อยสูงกว่าเตาเผาขยะชิดเชื้อ ถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ เตาเผาขยะชุมชนพวกนี้จะลดปริมาณขยะชิดเชื้อลงไปได้ โดยในเวลานี้อบจ.นนทบุรีได้หยุดรับขยะชิดเชื้อจากจังหวัดต่าง ๆ หน่เคยรับมาดำเนินการเผาในศูนย์กำจัดขยะชิดเชื้อแล้ว เพื่อเตรียมพื้นหน่ไว้คอยงรับขยะชิดในจ.นนทบุรี หน่ยังอาจจะมีปริมาณเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเตาเผาหน่มีอยู่ไม่เพียงพอเพียงหน่จะคอยงรับขยะชิดเชื้อได้ในขณะนี้

[ad_2]

รับทำSEO