ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

อุบัติเหตุ ระหว่างมอเตอร์ไซค์ กับรถยนต์

บนท้องถนนทั่วไป มีพาหนะมากมายหลายชนิด แต่ละคันต่างวิ่งไปยังจุดหมายที่ต้องการ แต่ในบางสถานการณ์ ก็อาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ โดยไม่เลือกเวลา หรือสถานที่ ไพ่แคง ทำให้เกิดความสูญเสียทางร่างกายจากการบาดเจ็บ เสียเวลารักษาตัว และเสียทรัพย์สินในการซ่อมแซมทั้งรถ และคน โดยทางเพจ สายตรงกฎหมาย ของทนายรัชพล ศิริสาคร ได้มีการโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ในกรณีที่หากเกิดรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์ โดยแบ่งแยกออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

ไพ่แคง

1. การชนท้าย เข้าข่ายเป็นฝ่ายผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 40 ได้มีหลักว่า ต้องขับรถให้ห่างคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะเบรกได้ปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้องเบรก ดังนั้น ถ้าหากมีการชนท้ายเกิดขึ้น แปลว่าไม่ทำตามกฎหมาย เข้าข่ายเป็นฝ่ายผิด

2. ขับรถด้วยความประมาท เข้าข่ายเป็นฝ่ายผิด ไฮโลออนไลน์ เพราะการประมาท หากทำให้คนอื่นเสียหาย ก็เข้าข่ายเป็นฝ่ายผิด แล้วประมาทคืออะไร ประมาทก็คือ ไม่ระวัง เช่น เมาแล้วขับไปชนคนอื่น หรือขับรถย้อนศร แบบนี้เรียกว่าประมาทแน่นอน

3. ฝ่าฝืนกฎหมาย เข้าข่ายเป็นฝ่ายผิด ประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 420 มีหลักว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้อื่นเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้ใดขับขี่ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย จึงเข้าข่ายเป็นฝ่ายผิด เพราะการฝ่าฝืนกฎหมาย มักจะมาพร้อมกับความประมาทด้วย ตัวอย่างเช่น ฝ่าไฟแดงไปชนรถที่มาทางไฟเขียว กรณีนี้ผู้ฝ่าไฟแดงเข้าข่ายเป็นฝ่ายผิด เป็นต้น

4. จงใจเป็นฝ่ายผิด คือการขับขี่ที่ตั้งใจไปชนรถอีกคันเพื่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ ผู้ชนเป็นฝ่ายผิดอย่างแน่นอน

5. เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัย ป๊อกเด้ง ยกตัวอย่างเช่น มี คนวิ่งตัดหน้ารถในทางจนถูกเฉี่ยวชน กรณีนี้คนขับอาจไม่ผิด ซึ่งศาลฎีกาเคยพิพากษามาแล้วหลายคดี อย่างเช่น การขับรถยนต์ ชนมอเตอร์ไซค์ที่เลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน กรณีนี้คนขับรถยนต์ไม่ผิด (ฎ983/2546) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่สามารถใช้ได้ทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียด องค์ประกอบของเหตุ พยาน หลักฐาน ทิศทางของการชน โดยพิจารณาเป็นกรณีไป เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน แต่ทั้ง 5 หัวข้อที่กล่าวมา สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น