ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ทั้งนี้ สต๊อกยามีประมาณ 4 แสนเม็ด ช่วงการระบาด เม.ย. มีการใช้ยาวันละ 2 หมื่นเม็ด

ทั้งนี้ สต๊อกยามีประมาณ 4 แสนเม็ด ช่วงการระบาด เม.ย. มีการใช้ยาวันละ 2 หมื่นเม็ด