ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

“หมอสันต์” ชง 8 แนวทางถึง “บิ๊กตู่” จี้แก้ปัญหาโควิด ลดระบาด-ตาย

[ad_1]

หมอสันต์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จี้ “บิ๊กตู่” เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 พร้อมเสนอ 8 แนวทางลดการระบาด-เสียชีวิต

คาสิโน

คาสิโน วันหน่ 3 ส.ค.2564 ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากผู้ป่วยฉุกเฉินปริมาณมาก อีกทั้งหน่ป่วยด้วยโควิด-19 แล้วก็ ไม่ได้ป่วยด้วยโควิด-19 ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันการ แล้วก็สมบูรณ์

รวมอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินปริมาณไม่น้อย ได้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิต ภาพจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หน่เหลือก็กำลังเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงานหนักมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ก็เลยมีข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี หน่ได้รวบอำนาจการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มากกว่า 30 ฉบับ ไว้หน่ตนเองได้เร่งดำเนินการดังนี้

1. ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วก็ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้คือเอกภาพ มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลอย่างจริงจังในในตอนนี้ การประสานงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทวดาฯ แล้วก็ปริมณฑล ยังไม่คือเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการลดการระบาด แล้วก็การเสียชีวิตจากโควิด-19

2. หยุดการให้ข่าวแล้วก็การสร้างข่าวหน่ทำให้เกิดความสับสนจนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แล้วก็รัฐบาลรวมอีกทั้งหน่วยงานต่างๆ แล้วก็ดำเนินการลงโทษผู้หน่สร้างแล้วก็แพร่ข่าวเท็จอย่างจริงจัง

3. เร่งการตรวจเชิงรุกเพื่อแยกผู้ชิดเชื้อออกจากผู้ไม่ชิดเชื้อโดยเร็วหน่สุด โดยเฉพาะในพื้นหน่แล้วก็ชุมชนหน่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิเช่น ชุมชนแออัด โรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง โดยคือการแยกกักอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวด ซึ่งในในตอนนี้ยังมีการปล่อยปละละเลยกันอยู่

4. นำทรัพยากคอยื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์ แล้วก็สาธารณสุข (อีกทั้งบุคลากรแล้วก็วัสดุอุปกรณ์) มาช่วยในการตรวจเชิงรุก การแยกผู้ชิดเชื้อ การช่วยเหลือดูแลการแบกกักหน่บ้าน (Home Isolation) แล้วก็ในชุมชน (Community Isolation) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

5. เพิ่มแล้วก็กระจายศูนย์ตรวจเชิงรุกแล้วก็ฉีดวัคซีนไปยังพื้นหน่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่เชื้อจากความแออัด แล้วก็การเดินทางของประชาชนไปยังศูนย์ฯ หน่มีอยู่น้อยในในตอนนี้

6. สนับสนุน แล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ชิดเชื้อมีความมั่นใจว่าตนจะได้รับการดูแลตามสมควร ไม่ว่าจะแยกกักตัวอยู่ในบ้าน ในชุมชน ในวัด ในโรงเรียน ในค่ายทหาร แล้วก็อื่นๆ

7. สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ไม่ชิดเชื้อสามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ชิดเชื่อ แล้วก็ในกรณีจำคือ อาทิเช่น อยู่ในพื้นหน่เสี่ยงสูงมาก ได้ย้ายออกไปอยู่ในหน่ปลอดภัย

8.สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนผู้หายจากการชิดเชื้อแล้ว แล้วก็ประชาชนผู้สามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ชิดเชื้อเข้ามาดูแล ผู้หน่แยกกักตัวอยู่ในบ้าน แล้วก็ในชุมชนเพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ แล้วก็สาธารณสุข คือต้น

[ad_2]

รับทำSEO