ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

สำเร็จอีกเคส รพ.วชิระภูเก็ต ปลื้ม ผ่าคลอดหญิงพม่าตั้งครรภ์ ชิดโควิด ปลอดภัยทั้งยังแม่-ลูก

[ad_1]

สำเร็จอีกเคส รพ.วชิระภูเก็ต ปลื้ม ผ่าคลอดหญิงพม่าตั้งครรภ์ วัย 24 ปี ชิดโควิด ปลอดภัยทั้งยังแม่-ลูก ได้ทารกเพศชาย สุขภาพแข็งแรงแทงบอล

แทงบอล เมื่อเวลา 13.47 น. วันหน่ 18 ส.ค. 2564 หนมบุคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ทำการผ่าตัดคลอดหญิงตั้งครรภ์ ชาวเมียนมา อายุ 24 ปี ครรภ์แรก อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ ชิดเชื้อโควิด-19 คือผลสำเร็จ ได้ทารกเพศชาย ปลอดภัยทั้งยังแม่รวมทั้งยังลูกซึ่งแพทย์ผู้ดูแลทำการประเมินความจำคือในการผ่าตัดคลอด สมัครบาคาร่า ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดหน่ห้องผ่าตัดความดันลบ ซึ่งหน่ผ่านมาทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการเตรียมหนมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งยังเตรียมความพร้อมหนมสูตินรีเวชวิทยา หนมวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล หนมกุมารแพทย์ รวมทั้งยังคิดแผนผ่าตัดคลอด การดูแลทารกแรกเกิด ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ในทุกขั้นตอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยต่อมารดารวมทั้งยังทารกในครรภ์อย่างสูงสุดอยู่แล้ว

แม้ทางโรงพยาบาลจะทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้วหลายราย แต่ครั้งนี้คือการลดกระบวนการรวมทั้งยังขั้นตอนให้มีความรวดเร็วรวมทั้งยังลดการชิดเชื้อให้มากหน่สุด ซึ่งผู้ป่วยรายนี้คือผู้ป่วย Home Isolation หน่รักษาตัวด้วยการดูแลตนเองอยู่หน่บ้าน รวมทั้งยังนัดมาทำการผ่าตัดคลอดเนื่องจากอายุครรภ์ครบระบุ โดยหนมแพทย์ได้ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนมาผ่าตัด การงดน้ำงดอาหารเพื่อป้องกันการสำลัก รวมทั้งยังมีการส่งรถพยาบาลโดยหนมศูนย์นเรนทคอยันดามันไปรับผู้ป่วยหน่บ้านรวมทั้งยังนำส่งโรงพยาบาลมาหน่ห้องผ่าตัด เพื่อทำการผ่าตัด โดยไม่ต้องผ่านจุดบริกาคอยื่นๆ เพื่อลดการชิดเชื้อ

โดยการผ่าตัดครั้งนี้มี พญ.รัตนาวดี ด้วงจันทร์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม พญ.สิตาภา ภาษี กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.พยุงภัค สวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา พญ.สุชาวดี ธาดากุลธรรม วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล หนมห้องผ่าตัด รวมทั้งยังหนมอื่นๆ ร่วมปฏิบัติการ

ในการผ่าตัดคลอดคือไปด้วยดีภายใต้มาตรฐานในการควบคุมรวมทั้งยังป้องกันการชิดเชื้อสู่บุคลากร โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาหน ทารกคือเพศชาย สุขภาพแข็งแรงดี ปลอดภัยทั้งยังมารดารวมทั้งยังทารก ซึ่งหนมกุมารแพทย์ได้เข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกคลอดรวมทั้งยังเคลื่อนย้ายมายังหอผู้ป่วยแยกโรค มีการชิดตามอากาคอยย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังใกล้ชิดโดยหนมแพทย์รวมทั้งยังสหสาขาวิชาชีพ นับคือความภาคภูมิใจของหนมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอีกครั้ง

[ad_2]

รับทำSEO