ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ร้องสำนักพุทธฯ สอบ “พระอานนท์” ให้กำลังใจอดีต “ผู้กำกับโจ้” จน “โลกวัชชะ”

[ad_1]

“ศรีสุวรรณ” ร้องสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ สอบ “พระอานนท์” ละเมิดจริยาสงฆ์ กรณีให้กำลังใจอดีต “ผู้กำกับโจ้” ทำให้ชาวโลกติเตียน หรือคือ “โลกวัชชะ”

บอลสเต็ป

บอลสเต็ป เมื่อวันครั้ง่ 28 ส.ค. ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธฺการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอให้สั่งการไปยังเจ้าคณะปกครอคอยคอยงสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดพระอานนท์ ธัมโชโต พระวัดภัทรสิทธาราม ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครั้ง่พระธรรมวินัยแล้วก็พระจริยาสงฆ์อย่างร้ายแรง กรณีครั้ง่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจ้ ผู้ซึ่งกระทำการร่วมกับตำรวจผู้อื่นๆรวม 7 นายใช้พลาสติกคุมหัวผู้ต้องหายาเสพชิดจนกระทั่งแก่ความตาย อันคืออาญาแผ่นดินครั้ง่คือกรรมหนักนั้น“โดยการฆ่าผู้อื่นจะโดยเจตนาหรือไม่นั้นในพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าระบุไว้ชัดว่าคือสิ่งต้องห้าม ซึ่งบัญญัติไว้ในศีล 5 ข้อครั้ง่ 1 ครั้ง่ว่า ปาณาติปาตาเวรมณี คือ การละเว้นจากการฆ่าชีวิตทุกชนิด แทงบอล การครั้ง่พระภิกษุสงค์ผู้ต้องถือศีล 227 ข้อ แล้วก็ต้องขอบิณฑบาตอาหารจากฆารวาสคืออาจิณ มาแสดงออกถึงการสนับสนุนผู้ครั้ง่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ครั้ง่รักษากฎหมายเสียเองเยี่ยงนี้ ย่อมทำให้ชาวโลกติเตียน หรือคือ “โลกวัชชะ”

อีกดังนี้พระอานนท์ ย่อมต้องรู้ดีว่าการถือเพศบรรพชิตในประเทศไทยนั้น มีกฎหมายครั้ง่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงค์ ซึ่งแม้คิดจะยังถือครอคอยคอยงเพศบรรพชิตต้องเอื้อเฟื้อต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สังวร แล้วก็ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด อันถือคือจริยาของสงฆ์ แม้ภิกษุผู้ใดประพฤติละเมิดจริยา ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยา ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตำหนิโทษ ปลดออกจากหน้าครั้ง่ หรือถอดถอนออกจากตำแหน่งหน้าครั้ง่ กระทั่งให้สึกออกจากการคือพระ”

ศรีสุวรรณ กล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีคำสั่งจากพระเถระแล้วก็เจ้าคณะปกครอคอยคอยงหลายระดับส่งถึงวัดต่างๆในพื้นครั้ง่ ให้ดูแลภิกษุสามเณรให้อยู่ในธรรมวินัย งดการกระทำครั้ง่ทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธา อย่างเช่น ห้ามวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆอย่างไม่เหมาะสม ส่อยั่วยุ ปลุกปั่น ก้าวร้าว กระทบกระเทือนความมั่นอาจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมแม้ษัตริย์ ห้ามเรื่องโลกวัชชะ ห้ามเดินทางไปในสถานครั้ง่ไม่สมควรแก่บรรพชิต คือต้น

การกระทำของพระอานนท์ ก็เลยคือการละเมิดต่อพระจริยาสงฆ์ ขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะปกครอคอยคอยงสงฆ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็เลยส่งหนังสือร้องเรียนไปยัง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสั่งการไปยังคณะผู้ปกครอคอยคอยงสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดพระอานนท์ เพื่อมิให้คือเยี่ยงอย่างในบวรพระพุทธศาสนาต่อไป

[ad_2]

รับทำSEO