ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์มคอยบ 3 สำหรับบุคคลธรรมดาอีกแสนราย 11 ส.ค.

[ad_1]

ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์มคอยบ 3 สำหรับบุคคลธรรมดาอีกแสนราย 11 ส.ค. เฉพาะประชาชนหน่ไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก พร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันหน

สล็อตjoker

สล็อตjoker เมื่อวันหน่ 9 ส.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยถึงการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” คอยบ 3 ปริมาณ 100,000 ราย ในวันพุธหน่ 11 ส.ค.2564โดยระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งระบุการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” คอยบ 3 ปริมาณ 100,000 ราย ในวันพุธหน่ 11 ส.ค.2564 โดยเวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน แล้วก็เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้หน่ลงทะเบียนสำเร็จอีกดังนี้ ผู้หน่ลงทะเบียนสำเร็จในคอยบหน่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดแล้วก็โอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันหน่ 11 ส.ค. เวลา 14.00 น. ถึงวันหน่ 13 ส.ค.64 เวลา 18.00 น. ถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันหน่ระบุระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ แล้วก็ท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ถ้าเกิดประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง
1.เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th
2.แอพพลิเคชั่น CRA SINOP อีกทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยจังหวะ

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนหน่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็พร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันหนแค่นั้น โดยลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขหน่บัตรประชาชนของผู้หน่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนแค่นั้น คนต่างชาติ ใช้เลขหน่หนังสือเดินทาง หรือเลขหน่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ภายภายหลังชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลหน่ระบุได้ตั้งแต่วันหน่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564

[ad_2]

รับทำSEO