ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

พรุ่งนี้ ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา คอยบ 3 อีก 1 แสนคน

[ad_1]

พรุ่งนี้ ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์ม บุคคลธรรมดา คอยบ 3 อีก 1 แสนคน โดยจะเปิดลงทะเบียนเวลา 08.18 น. เลือกรพ. วันนัดฉีด โอนเงินตั้งแต่วันครั้ง่ 11-13 ส.ค.64

แทงบอล

แทงบอล เมื่อวันครั้ง่ 10 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งระบุการ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” คอยบ 3 ปริมาณ 100,000 ราย ในวันพุธครั้ง่ 11 สิงหาคม 2564 โดยจะเปิดระบบลงทะเบียนในเวลา 08.18 น. รวมทั้งยังจะเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ครั้ง่ลงทะเบียนสำเร็จในเวลา 14.00 น.

ทั้งยังนี้ ผู้ครั้ง่ลงทะเบียนสำเร็จในคอยบครั้ง่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดรวมทั้งยังโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันครั้ง่ 11 ส.ค.64 เวลา 14.00 น. ถึงวันครั้ง่ 13 ส.ค.64 เวลา 18.00 น.

แม้ไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันครั้ง่ระบุระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ รวมทั้งยังท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง แม้ประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ผู้พึงพอใจสามาระลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1.เว็บ https://sinopharm.cra.ac.th

2.แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งยังระบบ iOS รวมทั้งยัง Android ทั้งยังนี้ อย่าลืมอัพเดตแอพพ์คือเวอร์ชั่นล่าสุด

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

– ขอสงวนสิทธิเฉพาะสำหรับประชาชนครั้ง่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกรวมทั้งยังพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันครั้งแค่นั้น

– ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขครั้ง่บัตรประชาชนของผู้ครั้ง่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนแค่นั้น คนต่างชาติ ใช้เลขครั้ง่หนังสือเดินทาง หรือเลขครั้ง่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

– อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยจังหวะ

– ภายภายหลังชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแปลงสิทธิให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

– เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลครั้ง่ระบุได้ตั้งแต่วันครั้ง่ 23 ส.ค.-5 ก.ย.2564โรงพยาบาลครั้ง่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทวดาฯรวมทั้งยังปริมณฑล

• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• โรงพยาบาลปิยะเวท
• โรงพยาบาลพญาไท 3
• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์เพียงพอร์ต
• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
• โรงพยาบาลกรุงเทวดา
• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
• โรงพยาบาลเทวดาธารินทร์
• โรงพยาบาลบางปะกอก 1
• โรงพยาบาลเวชธานี
• โรงพยาบาลมิชชั่น
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
• โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
• โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม
• โรงพยาบาลกรุงเทวดาสนามจันทร์ นครปฐม
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

ภาคกลาง

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี
• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
• โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
• โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร
• โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลเจอุรี
• โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
• โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

ภาคใต้

• โรงพยาบาลกรุงเทวดาหาดใหญ่ จ.สงขลา
• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
• โรงพยาบาลสงขลา
• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
• โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
• โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่
• โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
• โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี
• โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

ภาคอีสาน

• โรงพยาบาลกรุงเทวดาอุดร จ.อุดรธานี
• โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
• โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
• โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
• โรงพยาบาลกรุงเทวดาขอนแก่น
• โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
• โรงพยาบาลชัยภูมิ
• โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
• โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย
• โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์
• โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย
• โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
• โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
• โรงพยาบาลมุกดาหาคอยินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
• โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก

• โรงพยาบาลชลบุรี
• โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ

• โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์
• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
• โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่
• โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ภาคตะวันตก

• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
• โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
• โรงพยาบาลกรุงเทวดาเมืองราช จ.ราชบุรี
• โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
• โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง

[ad_2]

รับทำSEO