ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ปริมาณน่าตกใจ! สธ.เผยผลตรวจ ATK กทม.-ปริมณฑล สะท้อนตกค้างในชุมชนอื้อ

[ad_1]

สธ.เผยผล ATK 1.45 แสนคน เจอบวก 1.6 หมื่นคน มีอาการรุนแรง 331 คน สะท้อนคนชิดเชื้อตกค้างในชุมชนอื้อ จ่ายยา-ฉีดวัคซีน ลุ้นต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์

slot pg

slot pg วันครั้ง่ 11 ส.ค.64 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ คอยงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงผลปฏิบัติงานเชิงรุก CCR Team พื้นครั้ง่ กทม.แล้วก็ก็ก็ปริมณฑล ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์กระทรวงสาธารณสุข ว่า ครั้งมปฏิบัติการเชิงรุก CCR Team ครั้งล่าสุด คือเมื่อวันครั้ง่ 4-10 ส.ค.ครั้ง่ผ่านมา นับคือครั้งครั้ง่ 3 มีครั้งมจากภูมิภาคทั่วประเทศ 41 ครั้งม รวมผู้ปฏิบัติงาน 400 คน แต่ละครั้งมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร แล้วก็ก็ก็สหวิชาชีพทำหน้าครั้ง่ร่วมกัน โดยมีการทำงานเชิงรุก 4 ภารกิจหลัก คือ ตรวจ ค้นหา รักษา แล้วก็ก็ก็ฉีดวัคซีน แทงบอล

อีกดังนี้ การตรวจจะใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิท (ATK) ครั้ง่ได้มาตรฐาน ทราบผลเร็วไม่เกิน 30 นาครั้ง เมื่อทราบว่าใครชิดเชื้อจะชิดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านหรือร่วมชุมชนมาตรวจเพิ่มเติม โดยนำผู้ชิดเชื้อรายใหม่เข้าสู่การรักษาพยาบาล โดยแพทย์จะประเมินความรุนแรงของอาการทุกรายแล้วก็ก็ก็รักษา ถ้าหากเข้าเกณฑ์จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์จะจ่ายยาทันครั้ง ถ้าหากไม่เข้าเกณฑ์ก็ให้ฟ้าทะลายโจรแล้วก็ก็ก็คำเสนอแนะการใช้ชีวิต เว็บสล็อต

โดยทุกคนได้รับการลงทะเบียนเข้าสู่การรักษาครั้ง่บ้านของ สปสช. ถ้าหากผู้ป่วยครั้ง่ตรวจ ATK คือบวกต้องเข้ารักษาครั้ง่ชุมชน (CI) หรือ รพ. จะส่งยืนยันการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR สำหรับผู้ครั้ง่ผล ATK คือลบ จะประเมินว่าอยู่ในกลุ่ม 608 หรือไม่ คือ ผู้สูงอายุ 60 ปี โรคประจำตัวเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ จะฉีดวัคซีนทุกราย ซึ่งพวกพวกพวกเราลงไปตรวจถึงบ้านหรือชุมชนในทุกชุมชนแออัด กทม.

นพ.ยงยศ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงาน CCR Team ครั้งครั้ง่ 1 วันครั้ง่ 14-16 ก.ค. ตรวจ ATK เจอบวก 9% ครั้งครั้ง่ 2 วันครั้ง่ 21-23 ก.ค. ตรวจเจอ 16.1% แล้วก็ก็ก็ครั้งครั้ง่ 3 วันครั้ง่ 4-10 ส.ค. ประชาชนรับการตรวจ ATK รวม 145,566 คน เจอผลบวก 16,186 ราย คิดคือ 11.1% ซึ่งการตรวจครั้งครั้ง่ 3 คือการตรวจชุมชนครั้ง่หลากหลายกว่า อีกทั้งในคอนโดมิเนียม ครั้ง่อยู่อาศัย ชุมชนแออัดอีกทั้งครั้ง่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ก็ก็ไม่ขึ้นทะเบียนหลายร้อยชุมชน

ก็เลยสะท้อนว่าอัตราการชิดเชื้อใน กทม.แล้วก็ก็ก็ปริมณฑลยังน่าคือห่วงแล้วก็ก็ก็ต้องชิดตาม จากการประเมินอาการผู้ชิดเชื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีเขียว 11,216 คน คิดคือ 69.3% ระดับสีเหลือง 4,639 คน คิดคือ 28.7% แล้วก็ก็ก็ผู้ป่วยครั้ง่มีอาการรุนแรงระดับสีแดง 331 คน คิดคือ 2% สะท้อนว่ามีผู้ป่วยปริมาณมากครั้ง่ยังตกค้างอยู่ในชุมชน แล้วก็ก็ก็ยังเข้าไม่ถึงการตรวจเพื่อวินิจฉัยตัวเองว่าชิดเชื้อหรือไม่ ก็เลยต้องได้รับการค้นหาแล้วก็ก็ก็ให้การรักษาโดยเร็ว

“ปฏิบัติการครั้งครั้ง่ 3 นี้ได้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยตรงทันครั้งวันเดียวกับครั้ง่ทราบผล มีผู้ป่วยรับยาฟาวิพิราเวียร์ 9,343 คน คิดคือ 57.7% ของผู้ครั้ง่มี ATK คือบวก รวมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์อีกทั้งปวง 467,150 เม็ด แล้วก็ก็ก็รับยาฟ้าทะลายโจร 3,614 คน คิดคือ 22.3% ของผู้ครั้ง่มีผล ATK คือบวก ส่วนผู้ได้รับบริการฉีดวัคซีนมี 7,761 คน คือการเติมเต็มช่องว่างการเข้าถึงคนครั้ง่คอยฉีดวัคซีนแล้วก็ก็ก็ไม่สามารถออกมารับบริการจุดฉีดใน กทม.ได้” นพ.ยงยศ กล่าว

นพ.ยงยศ กล่าวอีกว่า การดำเนินการครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสถานการณ์การระบาดในพื้นครั้ง่นี้ยังมีความน่าคือห่วง ความร่วมมือดังกล่าวทำให้ความหวังในการควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นครั้ง่คือไปได้จริงมากเพิ่มขึ้น อีกดังนี้ แนวคิด CCRT ยังคงจะมีต่อไป แต่การระดมกำลังจากภูมิภาคมาช่วยกันอย่างเช่นนี้จะมีอีกหรือไม่จะมีการพิจารณากันอีกครั้ง ซึ่งถ้าหากมีปฏิบัติการอย่างเช่นนี้ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า การควบคุมโรค การทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

เข้าถึงยา จะลดอัตราการเข้า รพ. อัตราการแปลงสีผู้ป่วย แล้วก็ก็ก็ลดการเสียชีวิต ซึ่งปฏิบัติการนี้ไม่ยุ่งยาก แค่มีคนมาลงมือทำ พวกพวกพวกเรานำ ATK ยา แล้วก็ก็ก็วัคซีน ไปหาชาวบ้านในจุดครั้ง่ออกมาหาพวกพวกพวกเราไม่ได้ ไปให้ถึงชุมชนตามซอกหลืบต่างๆ ใน กทม. ครั้ง่คือจุดรวมของผู้คนยังเข้าไม่ถึงระบบบริการ ปฏิบัติการ CCRT จำคือต้องมี เพื่อให้คน กทม.ปลอดภัย

[ad_2]

รับทำSEO