ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ด่วน! เปิดข้อกำหนด มาตรการคุมโควิด เข้มเทียบปี 63 ไม่เคอร์ฟิว แต่ไม่ให้ออกนอกบ้าน

เผยข้อกำหนดใหม่ พื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด คุมเข้ม 14 วัน หวังกดยอดโควิด-19 ไม่เคอร์ฟิว แต่งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ‘วิษณุ’ เร่งร่างข้อกำหนดให้สอดคล้องสถานการณ์

เกมยิงปลา
เกมยิงปลา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 หรือ “ศปก.ศบค.” ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขา สมช.เป็นประธาน ได้สรุปสถานการณ์โควิด-19 และรับข้อเสนอ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 8 ก.ค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค.เป็นประธาน

เบื้องต้นข้อกำหนดใหม่ที่จะออกมานี้ จะมีผลเฉพาะสำหรับพื้นที่เสี่ยง คือ กทม. และปริมณฑล รวม 6 จังหวัด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน ทั้งการจำกัดการเดินทางออกจากบ้าน และไปในสถานที่เสี่ยง โดยลดการเคลื่อนที่ของประชาชน โดยขอให้เวิร์คฟอร์มโฮม (WFH) 100 % ยกเว้นงานบริการที่จำเป็น และงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

ขอให้ประชาชนงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้น ซื้ออาหาร ไปโรงพยาบาล และฉีดวัคซีน รวมทั้งปิดหรือลดเวลาเปิดสถานที่ชุมชน สถานที่เสี่ยง ลดเวลาเปิดปิด ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ส่วนของร้านอุปกรณ์อุปโภคบริโภคเฉพาะส่วน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ลดการรวมกลุ่มกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

งดการเดินทางข้ามจังหวัดในเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ปรับแผนการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัด และระดมการฉีควัคซีนที่มีอยู่ให้กลุ่มผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง ใน กทม. และปริมณฑล จัดช่องทางด่วนในการตรวจ และรักษาให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรังให้ประชาชนทุกคน

เน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย งดการคลุกคลีใกล้ชิดกัน หรือรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่บ้าน และสถานที่ทำงาน เน้นย้ำทุกหน่วยงาน และผู้ประกอบการ เรื่องมาตรการป้องกันส่วนบุคคลในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค การห้ามรวมตัวกันทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ สถานที่แออัดใด

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดจะให้ ศบค.ชุดใหญ่ วันพรุ่งนี้ (9 ก.ค.) พิจารณาเป็นมติออกมา แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีโดยจะให้เวลาเพื่อการเตรียมตัว ซึ่งขณะนี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการร่างข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่ โดยมาตรการและข้อกำหนดที่จะออกมาจะคล้ายกับเมื่อเดือน เม.ย.2563 โดยในส่วนของห้างสรรพสินค้าจะอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดเช่นเดิม ร้านสะดวกซื้อจะมีกำหนดเวลาเปิด-ปิด

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสียง 6 จังหวัด ไม่ออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา 22.00-04.00 น. โดยเน้นเฉพาะพื้นที่ 6 จังหวัดเท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็น แต่จะไม่ประกาศเป็นเคอร์ฟิวรวมทั้งการกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

สำหรับโรงพยายาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนที่ไม่ใช่สถานบันเทิง หรือสถานบริการ และแผงจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าส่วนแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ตลาดและตลาดนัดส่วนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงรส อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ด แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ำ รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง เปิดได้ตามปกติ

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า หลังการหารือของ ศปก.ศบค.ที่เตรียมเสนอข้อกำหนดต่างๆ เพื่อออกเป็นมาตรการข้อกำหนดป้องกันการแพร่ระบาด ทำเนียบรัฐบาลได้ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือช่างภาพสื่อมวลชน งดเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล เบื้องต้นเป็นเวลา 14 วัน โดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ออนไลน์และสื่อต่าง ๆ ของทำเนียบรัฐบาล ในขณะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น