ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

คำอธิบายและข้อกังวล เมื่อไทยเว้นระยะฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเกินคำแนะนำ WHO

คำอธิบายและข้อกังวล เมื่อไทยเว้นระยะฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเกินคำแนะนำ WHO