ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

กรมสุขภาพจิต ตั้ง รพ.สนามราชานุกูล ดูแลเด็กพิเศษ-ครอคอยคอยบครัวชิดโควิด – ข่าวสาร

[ad_1]

กรมสุขภาพจิต ตั้ง รพ.สนามราชานุกูล ดูแลเด็กพิเศษ-ครอคอยคอยบครัวชิดโควิด ขนาด 100 เตียง ด้าน กทม.-พม.- เอกชน ร่วมสนับสนุนจัดตั้ง

เซ็กซี่บาคาร่า

เซ็กซี่บาคาร่า 14 ส.ค. 2564 – พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอคอยคอยบหน่ 3 มีเด็กรวมทั้งยังวัยรุ่น ชิดเชื้อพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 14 ของผู้ชิดเชื้อทั้งยังหมดทั้งยังปวงในประเทศไทย สาเหตุมาจากแบบการแพร่ระบาดมาคือการชิดเชื้อข้างในครอคอยคอยบครัวแทน หน่น่าห่วงคือ เด็กพิเศษเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับความรักรวมทั้งยังความใส่ใจจากคนใกล้ชิดร่วมกับหนมแพทย์ แทงบอลออนไลน์ กรมสุขภาพจิตก็เลยตั้ง รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษรวมทั้งยังครอคอยคอยบครัว โดยใช้พื้นหน่บริเวณโรงเรียนราชานุกูล 2 อาคาร เบื้องต้นรอคอยคอยงรับผู้ป่วยได้ปริมาณ 100 เตียง ถือคือ รพ.สนามเฉพาะเด็กพิเศษ รวมทั้งยังครอคอยคอยบครัวแห่งแรกหน่ชิดเชื้อโควิดแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-13 ปี แทงบอลออนไลน์ พร้อมสมาชิกในครอคอยคอยบครัวหน่อายุไม่เกิน 60 ปี จัดแบบการรักษาใกล้เคียงกับบ้านให้มากหน่สุดทั้งยังด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังผู้หน่เด็กคุ้นเคย

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า คือการประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนประกอบด้วย กทม.สนับสนุนด้านอาคารสถานหน่รวมทั้งยังสิ่งแวดล้อมให้ได้ มาตรฐาน Bubble & Sealed ภาคเอกชนสนับสนุนนวัตกรรมรวมทั้งยังเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่าง รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม อาทิโปรแกรมแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบกรอคอยคอยงเชื้อระบายอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อยูวีซี ประจำห้องเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งยังฆ่าเชื้อรวมทั้งยังโปรแกรมครอคอยคอยบครัวแห่งสติเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ

ขณะหน่กรมส่งเสริมรวมทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งยังความมั่นอาจจะของมนุษย์ทำหน้าหน่ ในการประสานส่งต่อรวมทั้งยังให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์รวมทั้งยังสวัสดิการในระหว่างหน่เด็กพิเศษรวมทั้งยังครอคอยคอยบครัวพักรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งยังแผนการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งยังชิดตามภายหลังหายจากอาการป่วยรวมทั้งยังปลอดเชื้อโควิดเดินทาง กลับสู่ชุมชน

สถาบันราชานุกูลเข้ามาดูแลผู้ชิดเชื้อหน่คือเด็กพิเศษร่วมกันกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งยัง รพ.ราชวิถีหน่ปรารถนาบริการแบบพิเศษด้วยการสนับสนุนหนมผู้ดูแลรักษามืออาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กรวมทั้งยังวัยรุ่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล หนมสหวิชาชีพรวมทั้งยังเจ้าหน้าหน่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหน่ทันยุคเพื่อชิดตามอาการอคอยคอยย่างใกล้ชิดเหมาะสมกับเด็กพิเศษรวมทั้งยังชิดตามภาพถ่าย เอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังอาการแปลงแปลงตลอดเวลาหน่พักรักษาตัวรวมทั้งยังระบุแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

สำหรับ รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษรวมทั้งยังครอคอยคอยบครัว พร้อมเปิดให้บริการในวันหน่ 14 ส.ค. คือต้นไป ครอคอยคอยบครัวหน่มีเด็กพิเศษ (สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น รวมทั้งยังบกพร่องการเรียนรู้) หน่ผลตรวจโควิดด้วย Antigen test kit คือบวกสามารถชิดต่อสำหรับประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนามฯ ได้หน่ 084-107-8129 , 065-885-0584 รวมทั้งยัง 097-078-0696

[ad_2]

รับทำSEO